שעון שולחני עם מטוטלת בעיצוב אוניה Ref : 2571 - (2)