שעון שולחני עם מטוטלת בעיצוב אוניה Ref : 2571 - (1)